Panele wygrodzeniowe

by przemo

Hodowla bydła wymaga od producentów cyklicznego przeprowadzenia selekcji bydła pod kątem wagowym lub zdrowotnym.
W celu sprawnego przeprowadzenia takiego procesu w warunkach otwartej przestrzeni, na pastwisku stosowane są metalowe, ażurowe panele wygrodzeniowe.

Oferta

Wygrodzenia standardowe dla bydła

H 175 L 200 [cm]
H 175 L 240 [cm]
H 175 L 300 [cm]
H 175 L 360 [cm]
H 175 L 400 [cm]

panele wygrodzeniowe
Oferta

Wygrodzenia paszowe

H 175 L 300 [cm]

Oferta

Wygrodzenia z przejściem dla cielaków

H 175 L 300 [cm]

Oferta

Wygrodzenia z furtka

H 220 L 300 [cm]